SQLyog – wygodne narzędzie do MySQL 22 Styczeń 2010

Każdy, kto tworzy aplikacje bądź bardziej rozbudowane strony internetowe najczęściej korzysta z najbardziej popularnej bazy danych czyli MySQL. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi do obsługi tej bazy jest skrypt PhpMyAdmin dostępny praktycznie zawsze na serwerach www. To narzędzie mimo ogromnej funkcjonalności niestety jest dość mało efektywne ze względu na ciągłe przeładowywanie stron przy niemal każdej operacji. Być może następna wersja będzie w większym stopniu korzystać z asynchronicznego dostępu do treści poprzez AJAX co niezwykle skróciło by czas wszelkich operacji jednak kiedy taka wersja wyjdzie – nie wiadomo. Na szczęście od jakiegoś czasu administratorzy hostingów dają możliwość zdalnego dostępu do baz dzięki czemu można skorzystać z oprogramowania zainstalowanego na własnym komputerze. Jest kilka programów do zarządzania bazami danych MySQL, w tym także program stworzony przez twórców samego MySQL. Ja jednak chciałbym zaprezentować inne narzędzie – wg mnie znacznie wygodniejsze. Sam używam go od lat i kiedy muszę wykonać jakąś operację poprzez PhpMyAdmina to wtedy na prawdę doceniam jego możliwości. Tym narzędziem jest SQLyog.

W skrócie można nazwa go aplikacją do zarządzania bazami danych i samymi danymi na serwerze MySQL. Jego największą zaletą jest fakt, iż działa jako zwykła aplikacja Windows, dzięki czemu działa znacznie szybciej mimo, iż łączy się ze zdalną bazą. SQLyog oferuje znacznie większą funkcjonalność w porównaniu do produktów konkurencyjnych. Najważniejsze jego cechy to:

 • wykonywanie zapytań SQL i zarządzanie danymi,
 • administrację bazami danych i użytkownikami oraz ich prawami,
 • tworzenie i przywracanie kopii zapasowych,
 • migrację baz danych,
 • zarządzanie kluczami obcymi, triggerami, widokami i funkcjami,
 • eksport wszystkch bądź wybranych tabel/rekordów,
 • optymalizacja i diagnostyka tabel,
 • import obcych baz danych.

Oprócz tych w zasadzie podstawowych funkcji SQLyog posiada szereg dodatkowych narzędzi takich jak:

 • optymalizator strukty bazy
 • profilowanie zapytań
 • połączenia poprzez SSH,SSL
 • wizualne budowanie zapytań i struktury baz danych
 • podpowiadanie składni (składnia SQL, tabele, pola)
 • automatyczne uzupełnianie zapytań
 • kreator do migracji baz danych
 • możliwość importu baz z innych typów serwerów (poprzez ODBC)
 • dodawanie harmonogramu zadań (np. automatyczne tworzenie kopii zapasowych, synchronizacja baz danych, import danych)
 • synchronizacja baz danych oraz samych danych

SQLyog stanowi więc nie tylko narzędzie do zarządzania bazami danych ale także posiada szereg dodatkowych narzędzie ułatwiających pracę z bazami a np. możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowych czy synchronizacji baz danych czyni go narzędzie pełnym i profesjonalnym.  Bez wątpienia SQLyog to najlepszy program tego typu na rynku. Dostępny jest w kilku wariantach w tym w darmowej Community. Program można zakupić w naszym sklepie internetowym. Dostępne warianty:

 • Community – darmowy do zastosowań niekomercyjnych i ograniczony funkcjonalnie
 • Professional – zawiera dodatkowo możliwość łączenia się poprzez SSH, SSL, podpowiadanie i uzupełnianie składni
 • Enterprise – zawiera dodatkowo formatowanie zapytań, wizualne budowanie zapytań i struktury baz danych, narzędzia do migracji i synchronizacji baz danych, tworzenie kopii zapasowych, menadżer zadań
 • Ultimate – zawiera dodatkowo optymalizator struktury baz danych i profilowanie zapytań

Zobacz także:

Zobacz zrzuty ekranu:

Napisz komentarz